Tin tức

  • Lực hướng tâm và lực ly tâm

    Lực hướng tâm và lực ly tâm

    Lực cần thiết để làm cho một vật chuyển động, và lực tác động lên vật thể khác nhau tùy thuộc vào dạng chuyển động mà nó thể hiện. Trong trư...